dünyayı yöneten en gizemli tarikatlar

Bazı ailer, tarikatlar ve çokuluslu şirketler; dünyanın yönetiminin sıradan insanların eline bırakılmayacak kadar önemli bir husus olduğunu düşündüler ve sadece kendi istediklerinin anlayabileceği karmaşık sistemlerle dünyamıza hükmetmeye başladılar.

Onların varlığını; TV’de, İnternette veya herhangi bir reklam panosunda gizlenmiş bazı sembollerle istendik bir şekilde görmekteyiz. Bu güçler dünyanın kaderini belirleyecek senaryoları yazıyorlar ve bizler de farkında olmadan bu senaryoyu eksiksiz bir şekilde oynuyoruz.

“Madem bu tarikatlar gizli, o zaman isimlerini nasıl biliyoruz?” diye düşünüyor olabilirsiniz fakat onları gizli yapan bilinenlerin çok çok ötesinde bilinmeyenleri olması. Biz onları bilinmek istedikleri kadarıyla biliyoruz.

Listeyi aşağıdaki müzik eşliğinde okumanız tavsiye olunur.

İşte dünyanın kaderini belirlediği iddia edilen, tarihteki en gizemli 10 tarikat;

1.Haşhaşiler (Batıniler)

haşhaşiler alamut kalesi batıniler

Dünya’nın en güçlü imparatorluklarından biri olan Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkılışına neden olabilecek kadar etkili bir tarikattır. Haşhaşiler (Batıni Tarikatı), Hasan Sabbah liderliğinde kurulan ve Büyük Selçuklu Devleti’nin devlet adamlarına suikastler düzenleyen ayrılıkçı bir örgüttür.

Liderleri Hasan Sabbah‘a ölümüne bağlı olan müridleri, cennetin anahtarının Hasan Sabbah’ın elinde olduğuna inanırlardı. Uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu tarikatta cennete gidip geldiğini düşünen çok kişi vardı. Müridler ölümden korkmadan suikastlerini düzenlerlerdi.

Alamut Kalesi’ni üs olarak kullanan Haşhaşilere Moğol İlhanlı Devleti 1256 yılında son vermiştir.

2.Doğu Tapınakçıları Locası

aleister crowley OTO

En ünlü üyeleri: Aleister Crowley

Doğu Tapınakçıları Locası (Ordo Templi Orientis – OTO), Carl Kellner isimli Avusturyalı bir mason tarafından kurulmuştur. Bu mistik topluluk yirminci yüzyılın başlarında faaliyete başlamıştır.

Doğu Tapınakçıları Tarikatı büyü ve gizli ilimlerin sırlarına hakimdi. Doğaüstü güçlerle sıkı bir şekilde temas halinde oldukları söylenmektedir.

1910’lu yıllarda Aleister Crowley locaya üye olmuştur. Crowley’nin üyeliği ile bütün gözler tarikatın üzerine çevirlmiştir. Ölümüyle ise popülaritesi azalmıştır fakat OTO’un günümüzde hala geniş bir coğrafyada faaliyetleri devam etmektedir.

3.Kara El (The Black Hand)

Franz Ferdinand

En ünlü üyeleri: Gavrilo Princip (Söylenti)

Kara El (The Black Hand), kendilerini anti-emparyalist olarak tanımlayan devrimci bir örgüttür. Sırbistan’da kurulmuş olup Sırpların bağımsızlığını kazanması için terörist eylemler düzenlemişlerdir.

Kara El Tarikatı üyelerinden Gavrilo Princip, Avusturya Veliahtı Franz Ferdinant’ı, Bosna gezisi sırasında vurarak 1. Dünya Savaşı’nın patlak vermesine neden olmuştur.

4.Ku Klux Klan

klu klax klan

En ünlü üyeleri: David Duke, Hiram Wesley Evans

Amerikan İç Savaşı’nın ardından siyahiler birçok hak ve özgürlükler kazanmaya başlamıştı. Siyahi-beyaz eşitliğine karşı çıkan bir grup insan birleştiler ve bu amaç doğrultusunda terör ve şiddete başvurdular.

Ku Klux Klan, oluşumunda “Knights of the Golden Circle” (Altın Çember Şövalyeleri) adlı gizli topluluğun da etkisi vardır.

Tarikat üyeleri siyahi vatandaşların kaldıkları yerleri belirler ve hedef göstermek için evlerinin girişlerine kırmızı renkte çarpı işareti bırakırlardı.

Örgüt birkaç defa dağılmasına karşın günümüzde bazı bölgelerde küçük çaplı provakasyonlarına devam etmektedir.

5.Gül-Haçlılar

gül haçlılar

Kurucusu Christian Rosenkreuz olan 16. yüzyılda Avrupa’da kurulan bir topluluktur. Gül-haçlıların kökeninin eski mısıra kadar dayandığı söylenmektedir. Onlara göre; Platon ve iskenderiyeli Philo gibi birçok önemli isim bu örgütün tarihteki üyelerindendir.

Gül-haç örgütünün temeli tantrik seks üzerine kuruludur ve cinsel sapkınlık boyutunda ritüellerininin olduğu söylenmektedir. Mason simgesi olan “Süleyman Mührünün”, iç içe geçmiş kadın ve erkek görüntüsünden ilham alarak tasarlandığını belirtmişlerdir. Tüm bu gelişmelerden sonra Gül-haçlılar,  sapkınlık ve büyücülük suçlamasıyla kapatılmıştır.

6-Thule Tarikatı

En ünlü üyeleri: Adolf Hitler, Rudolf Hess, Arthur Rosenber

Thule Tarikatı’nın kurucuları ” Baron Rudolf von Sebottendorff”tur. Thule Tarikatının;

  • Zamanda yolculuk yapabilen, üstün zekaya ve teknolojiye sahip olan varlıklarla temasa geçmek.
  • Üstün Ari Alman ırkını oluşturmak.
  • Hristiyanlık inancı yerleşmeden önceki, eski Alman kültürünü yeniden canlandırmak.
  • Dünya’nın kaderini değiştirmek ve tüm sistemi baştan geliştirmek.
  • Mu Kıtası’na ulaşmak.

Gibi fantastik amaçları bulunmaktaydı.

7.Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti (Skull and Bones)

kuru kafa ve kemikler cemiyeti

En ünlü üyeleri: George H.W. Bush, George W. Bush, John Kerry

Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, ABD’nin ünlü Yale Üniversitesi’nde kurulmuştur.  Bu topluluğa girebilmek için olmazsa olmaz bazı şartlar bulunur. Bunlardan bazıları: beyaz bir erkek olmak, protestan bir aileden doğmaktır. Tarikatın üyelerinin isimleri gizli tutulmaktadır.

Kuru Kafa ve Kemikler Cemiyeti, üyelerini güçlü ve zengin ailelerden seçmektedir. Masonik ve illüminist akımlardan oldukça etkilenmiş örgütün yılın belirli zamanlarında toplantılar yaparak dünya gündemini belirlemeye çalıştığı söylenmektedir.

8.Masonluk

masonluk nedir

En ünlü üyeleri: Winston Churchill, Mark Twain, James Buchanan, Bob Dole, Henry Ford ve Benjamin Franklin

Masonluğun temelleri 16. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Masonluğun kuruluşundaki amaç insanlığın gelişimine katkıda bulunmak ve bilgi birikimini artırmaktır.

Masonlukta çok detaylı bir hiyerarşi bulunmaktadır. Masonluğun genel olarak 33 derecesi olduğu söylenmektedir ve bir üye en fazla bulunduğu seviyede bilmesi gereken kadar bilgiye hakimdir.

Çeşitli ritüelleriyle de dikkatleri üzerine çeken masonluk tarikatı, günümüzde faaliyette olan en popüler topluluklardır. Masonluk gizli bir tarikat değildir, her ülkede resmi locaları bulunmaktadır fakat kendileriyle ilgili bilinenler buzdağının görünen yüzü kadardır. Çünkü bir mason üyesi bile masonlukla ilgili çok az şeyi bilmektedir. Gerçek masonluk misyonu ve amacı yüksek seviyelere eriştikçe kendini göstermektedir.

9.Scientology Tarikatı

Scientology tarikatı nedir

En ünlü üyeleri: Tom Cruise, John Travolta, Dustin Hoffman …

Amerikalı bir bilim kurgu yazarı olan Lafayette Ronald Hubbard tarafından kurulmuştur. Kurulduğu yıllarda kişisel gelişim öğretileri için sunulan bir fikir akımı iken günümüzde dini bir akıma dönmüştür.

Scientology, çok geniş bir kitleye yayılmıştır. Scientology Tarikatı üyeleri, tarikattaki fikir babalarının ölümsüzlük iksirine sahip olduklarına inanmaktadır.

175 milyon yıl önce galaktik bir federasyonun lideri olan Xenu adlı varlık, fikir ayrılığına düştüğü milyonlarca kişiyi dünyamıza getirerek bir yanardağın içine attırmış ve onları acımasız bir şekilde öldürmüştür. Scientology inanışına göre şu an insanların çektiği acıların kaynağı o gün ölen varlıkların ruhlarının acısından kaynaklanmaktadır. İnsanoğlu kendini bu manevi baskıdan kurtarmadıkça ruhu huzura ermeyecektir. Huzura ermek için bazı yöntemler kullanırlar ve bu yöntemlere de “dianetics” demektedirler.

10. İlluminati

illuminati nedir

En ünlü üyeleri: Goethe, Ferdinand of Brunswick …

Gizli örgüt denilip de İlluminati kadar konuşulan, filmlere ve kitaplara konu olan başka bir örgüt yoktur. illuminati’nin 1700’lü yılların sonunda “Adam Wishaupt” önderliğinde kurulduğu söylenmektedir. Örgüt 18. yüzyılı aydınlanma çağı olarak ilan etmiş ve1785’te Baveryan Hükümeti aracılığıyla grubun tüm gizli dokümanlarını yayınlamıştır. Ne tesadüftür ki: o zamana kadar süregelen dünya sisteminin değişmesine sebep olan Fransız İhtilali’nin yaşanması da aynı yıllara denk gelmiştir!

İlluminati’nin amacı: “dini inançları yok etmek, ulus devletleri ve monarşileri yıkmak” olduğu iddaa edilmektedir. Bu amaçla zihin kontrolü ve bir takım gizli güçleri kullanarak hükümetleri ve önemli güçleri kontrol altına aldıkları ve yeni dünya düzenini kurmak için bunları kullandıkları söylenmektedir.

 

korkubilimi.com
Korkubilimi.com sitesinde bulunan içeriklerin telif hakları korkubilimi.com yazarlarına ait olup kaynak göstermeden ve içeriğin bulunduğu www.korkubilimi.com adresine bağlantı verilmeden kopyalanamaz veya bir bölümü kullanılamaz. Kaynak göstermek ve bağlantı vermek koşuluyla içerikler kullanılabilir