Mitoloji nedir? Ulusların, tarih öncesi dönemlerinde üretmiş oldukları efsaneler bütünüdür. Her milletin efsanesi kendi kültürünü yansıtmakta olup günümüzdeki kültürlerine ışık tutmaktadır. Bu nedenledir ki her ulusun efsanesi birbirinden farklı özellikler taşımaktadırlar. Örneğin İrlanda Mitolojisi‘nde (*) bol bol peri ve sihirli unsurlar bulunurken Türk Mitolojisi’nde (**) ise Yunan Mitolojisi ve birçok mitolojinin kökeni oluşturan unsurlar bulunmaktadır.

Mitoloji insanların içinde yaşadığı karakter çatışmalarını ve üstünlük kurma çabalarını yansıtırken bu mücadelede bazı karakterler günah keçisi ilan edilmiş, ezilmiş, itilmiş ve kötü ilan edilmiştir.

İşte en dışlanmış, en kötü ve en bahtsız 10 mitolojik karakter:

1. Set (Seth):

mitoloji-set

Set, çoğunlukla kardeşi Osiris ile girişmiş olduğu çekişme ile tanınmaktadır. Kötülük Tanrısı olarak anılan Set, Horus ve kardeşi Osiris’i yok etmek için çabalasa da bunu başaramamış ve iyilik kötülüğe karşı zafer kazanmıştır.

Aslında Set her zaman kötü olarak anılmamıştır. Yeraltına yapmış olduğu yolculuk sırasında kendisini öldürmeye çalışan Horus’un gazabından, koruyucusu olan Ra’nın kalkanı sayesinde kurtulmuştur. Yine mitolojide sık sık karşılaştığımız yılan figürlerinden biri olan Apep ile savaşmış ve kazanmıştır. (Yılanımsı figürlerin Reptilian (***)  adı verilen varlıklarla ilgili olabileceğini önceki yazılarımızda konu almıştık.)

Set tüm ölümsüzlerin babası olarak anılmıştır ve en büyük amacı dünyaya hükmetmektir.

2. Hades:

mitoloji-hades

Zeus ve Poseidon’un kardeşidir. Bu 3 kardeş babaları Kronos ile savaşa girişmişler ve bu savaştan galip çıkmışlardır. Hades, tüm kazançların 3 kardeş arasında paylaşılacağını umarken Zeus onu kandırmış, karanlık ve sıcak yeraltı dünyasının kralı olarak onu sürgüne göndermiştir. Bu arada Zeus tüm yaratılanların ve dünyanın efendisi olurken Poseidon ise okyanusların tanrısı olmuştur. Yani 2 kardeş gününü gün ederken Hades yeraltında, sıcak ve nem içinde 3 başlı köpeği “Kerberos” ile  yapayalnız kalmıştır.

Zeus, dünyada iken sevmediği insanları da cezalandırmak için Hades’in yanına göndermiştir. Şimdi Hades kötü olmasın da kim olsun değil mi?

3. Herkül (Herakles – Hercules):

mitoloji-herkul

Yunan Mitolojisi’nde “Herakles” olarak bahsedilmekte olup Roma Mitolojisi’nde Herkül adı ile bilinmektedir.

Tanrıların efendisi Zeus, Miken Kralı’nın kızı olan Alkmene‘i görür ve aşık olur. Bunun üzerine kocasının şekline girerek Alkmene’nin yatak odasına sızan hain Zeus onunla birlikte olur ve bu birlikteliklerinden “Herkül” doğar. Yarı tanrı yapısıyla daha doğumundan itibaren insanüstü güçlerle donanmış olan Herkül, çok  güçlüdür.

Herkül’ün varlığını fark eden “Hera” binbir entrikayla kuzeni Eurystheus’ü kral veliahtı olarak ilan ettirmiştir. Bununla da yetinmeyen Hera, Herkül’ün üzerine kara bela gibi çökmüştür. Herkül’ün zihnini kısa süreliğine ele geçiren Hera, onun kendi elleriyle 3 çocuğunu ve karısını feci şekilde öldürmesine neden olmuştur. Cinnetten sonra bilinci yerine gelen Herkül; gördüğü feci manzara sonrasında adeta aklını kaçırmış ve pişmanlık krizleri çekmiştir. Onun bu suçundan ve günahlarından arınması için kedisine başarması adeta imkansız olan 12 görev verilmiştir.

4. Prometheus:

mitoloji-promethus

Prometheus, tanrıların kurmuş olduğu düzeninin doğru olmadığını düşünüyordu. Titanların isyanı sırasında da kendine bir taraf seçmemişti. Zeus’a kin ve nefret besleyen Prometheus; kendi gözyaşı ve çamurdan, Zeus’u hor görecek bir kavim olan insanı yaratmıştır. İnsanlığın çok zorlandığını gören Prometheus, Zeus’tan gizli olarak ateşi çalmış ve insalara sunmuştur. Böylelikle insanlık gelişmiş ve çağdaş bir medeniyete erişebilmiştir.

Tüm bunlara çok kızan Zeus, Prometheus’ü Kafkas dağına zincirlemiş ve başına da dev bir kartalı musallat etmiştir. Bu kartal her sabah gelip Prometheus’un  karaciğerini yemekte fakat ertesi güne kadar zavallı Prometheus iyileşmektedir. Bu işkence her gün kendini tekrar etmektedir.

5. Daphne:

mitoloji-daphne

Daphne‘nin hikayesi Apollon ve Eros arasındaki çekişmeyle başlar. Oldukça usta bir okçu olan Apollon, en az kendisi kadar usta bir okçu olan Afrodit’in oğlu Eros ile karşılaşır. Övünmeyi çok seven Apollon, Eros’la dalga geçer ve onu aşağılar. Bu duruma çok içerlenen Eros boş durmaz ve intikamını almak için 2 ok hazırlar. Oklardan birini altın suyuna batıran Eros’un bu oku saplandığı kişiye sonsuz bir aşk ve tutku verecek, diğer oku ise kişiyi duygusuz ve ömür boyu sevmekten uzak tutacak kadar kalpsiz bırakacaktır.

Altın oku Apollonun kalbine saplayan Eros, diğer oku da Daphne’ye saplamıştır. Bunun sonucunda Apollo, Daphne’ye körkütük aşık olur fakat umutsuz bir aşktır bu çünkü Daphne, Apollo’dan köşe bucak kaçar ve aşkını reddeder.

Bir gün yine Apollo’dan kaçan Daphne, babası Peneus‘e sığınır ve ondan yardım diler. Babası da yardım mı eder kötülük mü bilinmez onu “Defne Ağacına” dönüştürür. İçindeki aşk ateşi yanmaya devam eden Apollo, bir gün Defne Ağacının yanından geçerken Dephne’yi fark eder ve onun kalp atışlarını hisseder. Apollo, her gün defne ağacını ziyaret eder ve onu unutmayacağına söz verir. Başlara takılan ve zafer anlamına gelen taç, bu hikaye sonucunda çıkmıştır.

6. Atlas:

mitoloji-atlas

Atlas tıpkı Prometheus gibi Zeus’u sevmiyor ve onun kurmuş olduğu düzenin yanlış olduğunu düşünüyordu. Kardeşleri içersinde de en güçlü olan Atlas‘tı. Titanlar Olimpos’a saldırdığında Atlas da Titanlara katıldı ve Zeus’u ortadan kaldırmaya çalıştı. Savaş sonunda galip gelen Zeus, Gökkubbeyi Atlas’ın sırtına yükleyerek sonsuza kadar taşımakla cezalandırdı.

7. Odyssey (Odisseas):

mitoloji-odyssey

İthake Kralı olan Odyssey, dünyanın en güzel kızı olan Helena‘ya aşık olur, onunla evlenmek ister ancak bunu başaramaz. Ardından Penelope ile evlenen Odyssey rahat durmaz ve her fırsatta Helena’yı sıkıştırır. Bunun sonucunda Helena’nın babası kızının evleneceği kişiyi seçmesini ister. Helena önce Agamemnon’un kardeşi olan Menelaus’u seçer fakat daha sonra Truva Prensi olan Paris‘le kaçar ve Truva savaşı patlak verir.

Agamemnon, Odyssey’i savaşa katılmak için ikna eder, Odyssey’de bir şekilde Akhilleus‘u ikna ederek uzun süren ve çok kanlı bir savaşın başlamasına neden olur. Bu savaş boyunca türlü entrikalar çeviren ve binlerce insanın ölmesine neden olan Odyssey, tanrılar tarafından lanetlenir ve bir daha asla eve dönmemekle cezalandırılır.

8. Akhilleus

mitoloji-akhilleus

Akhilleus yani bildiğimiz ismiyle “Aşil” Tanrıça Thetis oğlu, yarı tanrı bir savaşçıdır. Annesi Aşil’i Styx Nehri‘nde yıkar fakat elini suya sokmaması gerektiğinden topuğundan tutarak suya sallandırır, sadece topuğu suya girmemiş olan Aşil’in zayıf noktası burasıdır ve ancak topuğundan bir darbe alırsa ölebilir.

Aşil, şanına şan katmak için Truva Savaşı‘na katılmayı kabul eder. Savaş boyunca ordusunun üzerinde Artemis’in laneti vardır ve bu lanet ancak Agamemnon’un kız kızı kurban edilirse kalkabilir. Sorun şudur ki, bu kız Aşil’in nişanlısıdır.

Odyssey, Aşil’i kandırır ve Aşil her şeyden habersiz kızı Turuva’ya getirir, akabinde kızın canını oracıkta alıverirler. Moral olarak çöken Aşil, Paris’in oku tarafından topuğundan vurulur ve ölür.

9. Medusa

mitoloji-medusa

Medusa; zamanında güzeller güzeli, afeti devran bir kadındır ve gören herkes ona ilk görüşte aşık olmaktadır. Mükemmel altın renkli saçlarına Denizler Tanrısı Poseidon da vurular fakat Medusa ona yüz vermez. Yüz vermemesine çıldıran Poseidon, Athena’nın tapınağında Medusa’ya tecavüz eder. Medusa yorgun bitkin şekilde Athena’dan yardım ister ama yardım istediğine bin pişman olur çünkü Athena da Medusa’ya vurgundur. Öfkesinden kendini kaybeden Athena, Medusayı lanetler ve onu çirkin bir canavara dönüştürür, o altın saçları artık yılana dönüşmüştür. Bununla da kalmayan Athena; onu gezegenin en uç noktasına Hyperborea’ya sürer ve hatta orada Perseus’un Medusa’yı öldürmesine de yardımcı olur.

Nasıl bir psikopatlıksa Athena’daki, Medusa’nın kafasını kalkanına dekor yapar.

(Bu arada yine bir yılan figürüne denk geldik, konuyla ilgili sitemizdeki “Reptilianlar” ve “2. Abdülhamit zamanında yaşanan esrarengiz olay” konusunu okuyabilirsiniz.)

10. Lilith:

mitoloji-lilith

Bir efsaneye göre ilk insan olan Adem yaratıldığında, Tanrı ona eş olarak Lilith‘i gönderdi ancak Adem kendini Lilith’ten üstün gördü ve onun görevinin sadece ev işleriyle uğraşmak, çocuk büyütmek olduğunu söyledi. Bu gibi nedenlerle anlaşmazlıkların çıkmasıyla Lilith Dünya’ya kaçtı ve burada Cinlerin efendisi olan Şamael‘e aşık oldu, ondan 100 adet çocuk doğurdu.

Adem, Lilith’i o kadar çok özlemişti ki Tanrı’dan onu geri getirmesini istedi. Bu isteğe karşı gelen Lilith geri dönmedi. Bunun üzerine Tanrı onun kaburga kemiğinden Havva’yı yarattı. Havva, Lilith’e o kadar çok benziyordu ki onun Lilith olmadığını anlamadı.

Lilith’in Tanrıya karşı gelişi tüm çocuklarının ölümüne neden oldu ve bu olaydan sonra Lilith, Adem ve onun bütün çocuklarını en büyük düşmanı olarak ilan etti.

 

(*) İrlanda Mitolojisi
(**) Türk Mitolojisi
(***) Reptilianlar Yazı Dizisi
korkubilimi.com
Korkubilimi.com sitesinde bulunan içeriklerin telif hakları korkubilimi.com yazarlarına ait olup kaynak göstermeden ve içeriğin bulunduğu www.korkubilimi.com adresine bağlantı verilmeden kopyalanamaz veya bir bölümü kullanılamaz. Kaynak göstermek ve bağlantı vermek koşuluyla içerikler kullanılabilir. Youtube veya benzeri video sitelerinde yazılarımızın kullanılması kesinlikle yasaktır.