Selçuklu İmparatorluğu
Selçuklu İmparatorluğu

Selçuklu İmparatorluğunda Entrikalar!

13. Yüzyılın ikinci döneminde Selçuklu İmparatorluğu, çeşitli zorluklarla uğraşıyordu. Şehir yönetimlerindeki sultanlar idare ve yöneticilik konusunda oldukça beceriksizdiler. Padişah’ın emirleri arasında ise çeşitli şan ve şöhret sevdaları nedeniyle entrikalar yapıyordular. Bu gibi nedenler Selçuklu İmparatorluğunun zor günler geçirmesine neden oluyordu.

Bu güç durumdan yararlanmaya çalışan birçok devlet vardı. Bunlardan biri de, Mısır Memlük Sultanı, Selçuklu İmparatorluğundan bazı emirler ile gizli anlaşma yaparak, Selçuklu’nun üzerine doğru sefere çıkmıştılar. Sefer sonucunda Kayseri şehri alınmış olsa da sonraki süreçte emirlerden gerekli yardımları göremeyen Memlüklüler, bu topraklarda barınamayarak geri dönmek zorunda kaldılar. Lakin bu sefer sonucunda Selçuklu ordusu bozguna uğratılmış ve şehir harap edilmişti. Bu haberin yayılması fazla uzun sürmedi. Bu durumdan haberdar olan İlhanlılar Devletinin lideri Abaka Han büyük bir ordu toplayarak Anadolu’ya doğru hareket etti. Durumun kötüleşeceğini iyi bilen Selçuklu İmparatoru Keyhüsrev, Abaka Han ile görüşmek için emirlerini yanına alarak Abaka Han’ın yanına gider. O sırada Konya’da sultan yönetimi kalmamış. Emir Emin Al-Din, şehrin yönetimine naiplik ediyordu. Uzun bir süre sultan yönetiminde olmayışı, naiplik ile yönetilmesi Karaman oğlu Mehmet Bey’in Selçuklu tahtını ele geçirmesi için gerekli ortamı hazırlıyordu. Lakin, Selçuklu İmparatorluğunun büyüklüğü, Karaman oğlu Mehmet Bey’in bu tahtı alması arzusundan çok daha büyüktü. Bu yüzden Mehmet Bey bir takım siyasi oyunlara imza attı.

Cimri Ortaya Çıkıyor!

Mehmet Bey, ordusunda bulunan devlet adamları ve komutanları ile bir toplantı yapar. Bu toplantının asıl konusu, Selçuklu İmparatorluğunu yıkmak için Konya’nın ele geçirilmesi idi. Konuşulana göre, Memlüklülerden alınacak bir yardımın herhangi bir fayda getirmeyeceği yönündeydi. Bu yüzden İstanbul İmparatorluğunun elinde bulunan Selçuklu şehzadelerinden İz Al-Din kendilerine verilmesi istenecekti. Eğer İmparator bu kararı kabul ederse, bu şehzade Konya’ya giderek tahta oturacaktı.  O esnada gelen bir haber olayın tüm seyrini değiştirdi. O sıralarda dervişlik çok büyük bir akım idi. Derviş tarikatları arasında kendini İkinci Keykavüs’ün oğlu Cimri diye tanıtan birinin varlığı, Mehmet Beye haber edildi. Mehmet Bey derhal Cimri denilen zatın huzuruna getirilmesini emretti. Huzura getirilen Cimri adlı kişi kendini ispat edince, Mehmet Bey ordusunu toplayarak Konya surlarına doğru hareket etmeye başlar. Yol üzerinde bulunan çapulcular da bu orduya katılır ve büyük bir çoğunluğa ulaşan ordu, Konya surları önlerine gelince saltanat naibi Emin Al-Din Mikail, şehri koruyamayacağını anladı ve kaçmaya başladı. Kaçış esnasında yolda yakalanarak öldürüldü.

Mehmet Bey’in ordusu artık Konya şehrine girmişti. Şehre giren ordu, Keykavüs’ün oğlu Cimri’nin sultanlığını ilan etti. Kısa bir süre daha devam eden şehir direnişi ardından tahta geçen Cimri adına hutbe okutuldu ve sikke bastırılır. Sikke birçok yere dağıtılır.

Kısa Süren Masalın Sonu: Mehmet Bey ve Cimri’nin Ölümü!

Konya’nın fethedilmesi üzerine haberi alan İlhanlı beyi Abaka Han, ordusu ile beraber Konya’ya yürür. Karaman oğlu Mehmet Bey, Konya’da kısa bir süre yağma yaptıktan sonra kaçar. Mut yerleşim yeri civarında yakalanan Mehmet Bey öldürülür. Sultan Siyavuş (Cimri) ise Selçuklu Ordusu ile savaşa tutuşur. Bu savaş sonucunda ise esir düşer. Esir düşen Cimri, Giyaseddin Keyhüsrev tarafından cellatlara teslim edilerek öldürülür.

Cimri Sikkesi
Cimri Sikkesi

Görülmemiş Cimri Sikkesi Hakkında Bilgiler

Selçuklu sikkelerinde olduğu gibi Cimri-Sultan Siyavuş gümüşünde de harflerin birçoğunda noktalar eksiktir. Sikkenin yüz tarafında ikinci satırdaki Ala al-dünya’da elif yazılmamıştır. Sikke’nin arka tarafında (fi) den sonraki < işareti şimdiye kadar hiçbir sikke de görülmemiştir.

Sikkenin ön tarafında

Al-sultan al-azam

Ala al-Dünya v-al-din

Abu al-Fetih Siyavüş

Bin Keykavüs

Ağırlığı 3.5 gram

Arka tarafında

Al-minnetü lillah

Darabe bemedine

Konya fi hamse

Su sitte mie

Kutru 22 milimetre yazmaktadır.