Günümüze kadar ulaşan sadece 135 minyatür şimşir oyması var ve bunlar, dünyanın dört bir tarafından incelenmek üzere toplatılıp bir araya getirildi.  Müzelerden, koleksiyonculardan ve kilise gibi dini mabetlerden toplanarak bir araya getirilen parçaların gizemleri çözüldü.

Bu paha biçilemez mini ahşap oymaların, 1500 ile 1530 yılları arasında Flandre veya Hollanda’da yapıldıkları düşünülmekte.

Dönemin Avrupa’sındaki tüccar sınıfının yükselişi, yüksek kaliteli ve taşınabilir dini  oymalar için yeni bir pazar talebi yaratmıştı fakat, hemen akabinde başlayan reform hareketiyle birlikte, minyatür şimşir oymalar dahil olmak üzere, kilise ile ilgili birçok parça popülaritesini yitirdi.

Bu inanılmaz objelerin gizemini ancak günümüz teknolojisi ile çözebilen araştırmacılar, Mikro-CT taraması ve ileri düzey 3 boyutlu analiz yazılımlarını kullanarak minyatür sunakların ne kadar karmaşık olduğunu öğrendiler.

Bununla birlikte, üretim sürecinin büyük bir kısmı bilinmiyor; çünkü şimşir oymalardaki altın izleri ve kullanılan diğer dekorasyon malzemeleri net bir röntgen görüşü elde edilmesini engelliyor.

 

1.Araştırmacılar, 500 yıllık şimşir oymaların sırrını öğrenmek için laboratuvara götürdüler.

 

2. Minyatür oymaların 1500 ve 1530 yılları arasında Flandre ya da Hollanda’da yapıldığı düşünülüyor.

 

3. Figürler, o kadar küçük ve ayrıntılı işlenmişler ki; çıplak gözle detaylar analiz edilemiyor.

 

4. Bu yüzden araştırmacılar, mikro-CT ve ileri 3D analiz yazılımları gibi teknikler kullanmak zorunda kaldılar.

5.Böylece, parçaların ne kadar karmaşık bir yapıya sahip oldukları ortaya çıktı.

 

6. İç katmanlarda çok çok küçük işlemeler olduğu için bunları sadece mikroskop ve röntgen ışını (x-ray) kullanarak algılayabildiler.

 

7. Çim tohumundan bile küçük pimler bulunmaktaydı.

 

8.  Fakat günümüz ileri teknolojisi bile her şeyi görmeye yeterli olmadı.

 

9. Çünkü altın izleri ve diğer dekorasyon malzemeleri x-ray ışınlarına geçit vermedi.

 

10. Avrupa’da yeni bir sosyal sınıfın yükselişi, bu yüksek kaliteli dini motifler içeren oymalara talep yarattı.

Ancak, Avrupa’da Reform akımının başlamıyla birlikte kilise ile ilgili birçok aksesuar popülerliğini yitirdi.

Referanslar: boxwood –  boredpanda