Türkler’in Şamanizm’den İslamiyete geçişi asırlar öncesine dayansa da günümüzde Şamanizm’den kalan pek çok adet ve gelenekleri bulunuyor. Farkında olsak da, olmasak da kültürümüzün, hayat tarzımızın, gelenek ve göreneklerimizin pek çoğunun temelinde Şamanizm ve Tengrizm kökenli inanışlar vardır. Çağımızda bu davranışlar batıl olarak adlandırılmasına rağmen, kökenlerine bakıldığında hemen hemen hepsi bir manaya bürünür.

İşte Şamanizm’den günümüze kadar uzanan 10 gelenek ve göreneğimiz:

1. Gidenin arkasından su dökmek

Orta Asya Türklerindeki Şamanizm inancından günümüze gelen bir adettir. “Su gibi rahat gidip, gelinsin.” temennisiyle uygulanır.

2. Kurşun dökmek

Şamanlar bu ritüele ”Kut Dökme” anlamına gelen ”Kut Kuyma” ismini vermişlerdi. Bu uygulama, kötü ruhların negatif etkilerini yok etmek için kullanılırdı.

3. Kötü birşey düşünüldüğünde tahtaya vurmak

İstenmeyen bir vaka konusu olduğunda, ”Şeytan kulağına kurşun!” diyerek bir tahtaya üç kere vurulur. Bu durum kötülüklerden kaçınmak maksadıyla yerine getirilen Eski bir Şaman geleneğidir.

4. Ağaçlara bez parçaları bağlayarak dilek tutmak

Dilek tutarak ağaçlara bez parçaları ya da çaput bağlanması oldukca eski bir Şamanizm geleneğidir.

5. Nazar inancı ve nazar boncuğu

Birtakım kişilerin olağan dışı özellikleri olduğuna ve bakışlarının karşısındaki kişilere hastalık ya da negatif etkiler verdiğine inanılır. Bu durumundan korunmak için de nazar boncuğu vb. takılır. Aslına bakarsak bu inanış da oldukca eski bir Şamanizm geleneğidir.

6. Dini unsurların müzikle bir arada kullanılarak uygulanması

Şamanlar ritüellerinde sık sık çalgı kullanmışlardır. Müzik olmadan ayin düşünülemez.

7. Desenli kilimler

Şamanların giydiği elbiselerde yılan, akrep, vb. vahşi hayvan figürleri bulunmaktaydı. İnanışa göre bu giysiler sayesinde, yırtıcı hayvanlar insanlardan uzak dururdu. Günümüzde; Anadolu’daki Türkmen köylerinde dokunan kilimlerde bu geleneği görmek mümkün.

8. Ölen kişinin üstüne bıçak konulması

Şamanizm’de demirin kutsal olduğu düşünülür ve kötü ruhları uzak tuttuğuna inanılır.

9. Kapı eşiğinden sağ ayakla geçmek

Anadolu’muzun birçok bölgesinde karşımıza çıkan gelenek, bugün dahi Orta Asya’da hayatlarını sürdüren Şamanlarda görebileceğiniz bir adettir.

10. Hayatını kaybedenlerin arkasından yemek ve helva yapılması

Eski Türklerin yaşamında önemli bir yeri bulunan Yuğ törenlerinden kalma bir Şaman geleneğidir.