Ölümsüzlük tarihin her anında birilerinin ya da bir zümrenin ideali olmuştur bunun uğruna canlar alınıp canlar verilmiştir. Ölümsüzlüğün insanlara bahşedilmesinin zararlı olabileceği, kötü insanların emellerine daha kolay ulaşacağı masallara bile konu olmuştur. Tabi ki ölümsüzlük şuanda bir insan için mümkün değildir fakat devamlı değişen sürekli bizi şaşırtan global dünyamızın neler getireceğini kestirmek epey zor. Her ne kadar insanların ölümsüzlüğü şuan için gündem dışı olsa da aynı şeyi diğer canlılar için söylemek mümkün değil.

Turritopsis Dohrnii bir denizanası türü ve kendisi ölümsüz!  Turritopsis Dohrnii tür olarak Dohrnii ailesine mensup yani ölümsüz canlıların mensup olduğu bir aile. Bu tür canlılar çevrelerinden fiziksel ağır darbeler almadığı sürece hayatlarına devam edebiliyor.

Turritopsis Dohrnii yapı olarak insanların hayal ettiği ölümsüzlük düşüncesinden biraz farklı. Öyle ki ölümsüzlük denildiği zaman insanların aklına kurşundan etkilenmeyen,zehirli maddelere karşı antikor oluşturan, darbelere karşı tam zırhlı demir bir beden geliyor fakat bu canlı darbelere yapı olarak o kadar dayanıklı değil. Üzerine basılması durumunda, silah ile bir ateşleme durumunda ya da fiziksel herhangi bir ölümcül hasar sonucunda kolayca can verebilir.  Tabi ki bilim dünyasının ve konunun ilgililerinin sorduğu ilk soru böylesine donanımsız bir canlı nasıl oluyor da ölümsüzlük ile donatılıp hayatta kalabiliyor ?

Çapı sadece 4 ve 5 milimetre olan bu canlıların yaşam döngüsü iki aşamadan oluşur Medusa dönemi ve Polip dönemi. Polip döneminde canlı toprağa kök salmış bir bitki edasıyla yaşar ve hayatına bu evre ile başlar daha sonrasında ise canlı Medusa dönemine giriş yapar. Polip döneminde denizanasından daha çok bitkiye benzer canlı Medusa döneminde ise artık tam olarak görüntü itibariyle bir denizanasına benzer. Kırılma noktası olarak Medusa döneminin son aşamasını adlandırmak hiç yanlış olmaz. Canlı hayatını devam ettirecek uygun koşulları bulamadığı zaman Medusa döneminin son aşamasında hayat döngüsünü manipüle eder ve denizanası olmadan önceki haline dönüş yapar ve tekrardan Polip dönemine girerek bitki formunu alır. Daha sonra canlı biraz güç toplayıp uygun şartların oluşmasını bekler ve tekrardan Medusa evresine dönüş yaparak denizanası formunu kazanır. Bu süreç sonsuza dek böyle devam eder ve canlı mükemmel bir döngü ile ölümsüz olarak hayatını devam ettirir.