türk-tarihi-vs-kürt-tarihi_748523

Kült TV YouTube
“araştıran insanlar topluluğu”
facebook.com/kultkanal | twitter.com/kult__tv

Ayrıca Gök Din ve İslam Dini arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır onlardan bir kaç tanesi şöyledir.

Gök Tanrı İnancına göre Türkler, İslâmiyet’teki gibi tek bir Allah’a inanıyor ve O’na Tanrıya (Tengri) diyorlardı. İslâmiyet’te Esmâ-i hüsnâ denilen Allah’ın sıfatlarından bazıları,eski Türk inancında da mevcuttur.

109463888_0
Ahiret ve ruhun ölmezliği, her iki inançta da mevcuttur. Türkler cennet için uçmağ (uçmak), cehennem için tamu sözünü kullanmaktaydı.
Kuran’da Bildirilen göğün ve yerin 7 katlı izahı Göktanrı öğretilerinde de aynen nakşedilmiştir.
yerin 7 kat dibine batmak terimi buradan gelir.

tumblr_nvnwwdgAbW1tgi3bvo1_1280
İslâmiyet’te olduğu gibi Gök Tanrı inanışında da Tanrıya kurban sunuluyordu.
İslâmiyet’teki gaza ve cihât ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslâm anlayışına göre savaş sonunda elde edilen ganimet helâldir. Türkler de ise aynı şekilde yağma geleneği vardır.
İslâmiyet’in telkin ettiği ahlakî kurallar, Göktanrı anlayışına da uygun düşmektedir.
Ölen birisin ardından yapılan mevlüd törenleri (haftası, kırkı, elli ikisi ve yılı diye de bilinir) Şamanist dönemden Tengri dinine, ondan da Türklere geçmiş bir gelenektir. Yalnızca Müslüman Türklerde ve Müslüman Boşnaklarda mevlüd okutulur.

 

32_5mongol1

1 YORUM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.