fenike alfabesi

Luksor Antik Şehri‘nde çıkartılan bir tabletin, bugüne kadar bulunmuş en eski kitap olduğu kanısına varıldı.

Luksor Kentinde 18. Hanedanın kralı olan III. Thutmouse  zamanında, Senneferi adında bir görevlinin mezarında bulunan kırık tabletin üzerinde eski mısır diliyle yazılmış sözcükler yer almakta.

Mısır bilimcisi Ben Haring, tabletin üzerinde bulunan sembollerin, Fenike Alfabesi adı verilen bir alfabenin harfleri olduğunu belirtti.. Bu harflerin benzerlerine Arapça, Eski Mısır ve Etiyopya parşömenleri üzerinde de rastladığını belirten Haring, Halaham (HLHM) alfabesiyle birebir benzerlik göstermesini şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Günümüzde kullanılan pek çok alfabenin Fenike Alfabesi’nden türetildiği düşünülmektedir. Bu alfabe tıpkı Arapça gibi sağdan sola doğru okunmaktadır. Haring’in Near Eastern Studies dergisinde yayınlanan çalışmasında belirttiğine göre; 3500 yıl önce bulunan bu tablet sayesinde eski ve unutulmuş kadim bir dilin tekrar canlanabileceği ve geçmişe ışık tutabileceğini söyledi.

Tabletin üzerinde yazan kelimelerden biri de “sevinmek” kelimesi. Tabletin üzerinde sevinen bir adamın tasvirinin olduğu görülmekte. Dolayısıyla bu tasvirdeki adamın sevinci, 3500 yıl ile dünyada en uzun süren sevinç olma özelliğini taşımakta.

Fenike Alfabesinde bulunan harflerin günümüzdeki karşılıkları ise şöyle;

fenike alfabesi harfleri