Montague Keen ve David Fontana önderliğinde bir grup bilim insanı, ruhları görüntüleme ve onların varlıklarını kanıtlama amacıyla “The Scole Experiment” adlı deneyi başlattılar. Scole deneyi ile bilim insanları beş yıl içerisinde 500’ün üzerinde deney gerçekleştirdiler.

 

Scole Deneyi5

1993 yılında başlayan deney dizisinde amaç görünmeyen maddelerin görünmesini sağlamaktı bunun için ise kullanılan yöntem basit fotoğraf teknolojisiyle, fotoğraf filmleri üzerinde belirli belirsiz şekiller içeren görüntüler elde etmekti. Yapılan deneylerin bir kısmında görülmeyen bazı materyaller maddeleşerek görünür hale geldiler. Bu şekiller arasında bir insanın yüzünü andıran görüntü herkesi şaşırttı.

Scole Deneyi1

1999 ve 2006 seneleri arasında deneyin en korkutucu çalışmaları meydana geldi. Bu çalışmalarda deney için kullanılan fotoğraf makinalarında yer alan bazı filmlerde çok tuhaf yazılar olduğu tespit edildi. Bu yazıları araştıran “Grant ve Jane Solomon” çifti gördükleri karşısında şok oldular hatta durum o kadar korkutucu geldi ki bu araştırmanın daha fazla peşine düşmemeye karar verdiler ve çalışmalarını sonlandırdılar.

Scole Deneyi2

2008’e “Robin Foy” adlı başka bir araştırmacı, Solomon çiftinin çalışmalarını devam ettirmeye karar verdi. Robin Foy’a, Dr. Hans Schaer’de yardımcı oldu, beraber söz konusu olan filmleri incelemeye koyuldular. Filmlerde ne olduğu belli belirsiz harfler vardı ama her bir simge tıpkı bir alfabe gibi belirli bir dizilimle yan yana gelmişti. Henüz anlamlandıramamış oldukları bu gizemli alfabenin yanında Almanca bir sözcük gözlerine çarptı… Tam olarak şöyle yazıyordu: “Wie der Staub in..” anlamı ise; “Rüzgarda bir toz gibi…” idi.

Scole Deneyi3

Diğer yazılanlar ise gizemini koruyordu, bilinçli bir irade ile dizilmiş harflerin daha önce görülmemiş bir alfabe olduğu açıktı… Bu gizem Paskalya Adası’nda keşfedilen bir tablet ortaya çıkana kadar devam etti. Filmlerin üzerindeki alfabe Paskalya Adası yerlilerinin kullandığı “Rongorongo” adlı henüz çözümlenmemiş olan bir alfabeydi.

Çalışmalara yeni bir boyut kazandıran “Robin Foy” başladığı yıl içerisinde çalışmalarını beklenmedik bir şekilde sonlandırmayı tercih etti. Birçok kişiye göre Scole deneyi ölümden sonra hayat ve ruhların varlığına dair yapılmış olan en somut çalışmaydı. Ancak ne deneye katılanlar ne de araştırmacılar deneyle ilgili net şeyler söylemekten kaçındılar.

Scole Deneyi4

Belki de karanlık bir sokağın içinden geçmek gibi tehlikeli bir uğraştı Scole deneyi ve kimse buna yeterince cesaret edemedi.

korkubilimi.com