parapsikolojik terimler sözlüğü

Parapsikoloji, insanların ruhsal yetenekleri kontrol etme, duyu ötesinde algılama, psikokinezi, ve ölümden sonraki yaşam gibi paranormal konuları ele alan bir sınır bilim daldır. Parapsikoloji, klasik psikoloji dışındaki alanlara girmeyen ve klasik psikoloji bilimi ile açıklanamayan olağandışı yaşantıları konu alır.

Parapsikoloji kavramı ilk olarak 1920 yılında J.B. Rhine tarafından ortaya atılmıştır. Bu bilim dalında insan sadece fiziki bir beden olarak görülmez. İnsan, madde bedenin ötesinde bir enerjiye sahiptir ve bedeni kontrol eden enerjiyi de ruhani beden verir. Ruhun enerjisini beden tam olarak algılayamaz ancak bunu bazı zamanlarda hissedebilir. İşte parapsikoloji dediğimiz dal da bu nokta da devreye girer ve bedenin algılayamadığı fakat hissedebildiği ruh enerjisi üzerinde çalışmalar yapar.

Her insanın yetenekleri farklıdır. Bazı insanların sportif yetenekleri gelişmiştir: güzel basket oynarlar; bazı insanlar el sanatlarına yatkındır: ressam olurlar; bazılarının sayısal yetenekleri üstündür: matematik profesörü olurlar… Bazı insanların ise ruhani yetenekleri gelişmiştir. İşte halk arasında: “medyum, ruhsal şifacı, duru görü sahibi” gibi kişiler de ruhsal yetenekleri üstün olan kişilerdir.

Pek çok kez duyduğumuz parapsikolojiye ait olan hizmetler.site ve sık kullanılan bazı terimler vardır. En çok karşılaşabileceğimiz terimleri sizler için derledim. İşte o terimler;

dunyanin_kaderi_bulus

Parapsikolojik Terimler Sözlüğü:

Astral Beden: Kişinin madde (fiziksel) bedeninin birebir kopyası olan fakat 5 duyumuzun dışında ceryan eden, astral dünyadaki diğer bedendir.

Astral Seyehat: Fiziksel bedenimizdeki hayatımız sona ermeden, ruhun bedenden kontrollü bir şekilde ayrılıp vücut dışı dünyayı deneyimlemesidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Altıncı His: 5 duyu dışında algıladığımızı sandığımız her türlü hissiyat.

Akaşa-Akaşik Kayıt: “Evren Hafızası” anlamına gelmektedir. Evrenin varoluşundan buyuna vuku bulan bütün olaylar bir öze kaydedilmiştir. Akaşaya özgü olan frekansları yakalayabilme özelliği olan ve “görücü” adı verilen insanlar vardır. Bunlar bir takım üst düzey bilgilere sahiptirler fakat genelde insanlarla paylaşmamayı tercih ederler. sayıları çok değildir.

Aura: Vücudu saran enerji birikintisi.

Apor: Nereden geldiği belli olmayan bir cismin aniden belirmesi.

Deja Vu: Yaşadığınız bir olayı daha önce de yaşamış olma hissine kapılma.

Dematerilizasyon: Bir objenin olağandışı şekilde renginin soluklaşması, saydamlaşması ya da bütünüyle gözden kaybolması.

Durugörü: Uzakta yaşanan bir olayın, insan ya da objenin, zihinde imgesel bir şekilde görüntüsünün oluşması.

Duyu Ötesi: Sahip olduğumuz 5 duyunun dışındaki bir duyu ile olayları sezme.

Ekimezi: Hipnoz veya “psikolojik ayrışma” vaziyetinde olan birinin geçmişindeki yaşantılarını yeniden tecrübe etmesine neden olan metot.

Ektoplazma: Trans haline geçmiş bir medyumun vücut açıklıklarından çıkan, havada yayılabilen seyyal bir maddedir. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu ektoplazmanın varlığı kanıtlanmıştır. Kimyasal formülü ise şöyledir: “c120 h1134 n218 s5 o249”

Eşzamanlılık: Birbiriyle ilişkili olmayan ama bir şekilde anlamlı bütün oluşturabilen olaylar zinciridir.

Kirliyan Fotoğrafçılığı: Canlı ya da cansız fark etmezsizin maddeleri saran enerji yumağının fotoğraflanması sanatıdır.

Kozmik Bilinç: İnsanın, bütün kainatı yaşayan bir varlık olarak değerlendirebilmesidir.

Kundalini: Birtakım metotlarla harekete geçirilebileceğine inanılan devasa bir enerjidir.

Lanet: Hedef alınan bir insana doğaüstü yollarla zarar vermek için hazırlanmış sözlü ya da yazılı metinlerdir.

Levitasyon: Canlı ya da cansız her türlü varlık ya da maddenin, herhangi bir fiziksel güç olmadan havaya kaldırılması veya yerinin değiştirilmesidir.

Medyum: Normal insanların algılayamadıkları dalga boyları ve enerjilere ulaşabilen, ruhsal yetenekleri gelişmiş kişilerdir. Bu yetenek genelde doğuştan gelmektedir.

Mistisizm:  “İnsan zihniyle ya da ruhani varlığıyla direkt olarak ilahiyatı keşfedebilir” düşüncesine sahip olan dini düşünce akımı.

Paranormal: Alışılageldik olmayan, normalin ötesinde ceryan eden olaylar.

Psikoskopi: Paranormal olayların argümantasyon tekniklerine dayalı olarak  bilimsel açıdan araştırılması.

Psişik: Psi yetenekleri gösteren kişilere verilen addır. Bu insanlar başkalarının düşüncelerini okuyabilirler.

Poltergeist: Gürültücü ve problem çıkaran varlık. Musallat oldukları kişilere kötülük getirir.

Ökültizm: Bilinmeyen güçler ve varlıkları esas alan ezoterik inanışlar üzerine kurulu sistem.

Radyestezi: Paranormal güçlerin birtakım özel araçlar aracılığıyla hastalıkların tedavisinde kullanılması.

Rehber Ruh: Trans halinde olan medyuma rehberlik eden bedensiz bir zihindir. Bu vir ruh ya da medyumun ikinci bir kişiliği olabilir.

Reenkarnasyon: Ölen bir kişinin ruhunun farklı zamanlarda, bir başka beden ile dünyaya tekrar gelmesi.

Telekinezi: Telekinezi (yunaca), uzak anlamındaki “tele”ve “hareket” anlamındaki “kinesis” sözcüklerinden türetilmiş bir kelime olup en basit anlamıyla; cisimleri düşünce gücümüzle kontrol etme yeteneği olarak tanımlanabilir. Telekinezi ile ilgili ayrıntılı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Telepati: Bilinen herhangi bir araç kullanmadan, düşünce ve duyguların zihinden zihine aktarılması.

Trans Durumu: Bilinçaltının bilinç dışına çıktığı, zihni paranormal varlıklarla iletişime elverişli kılan durum.

korkubilimi.com
Korkubilimi.com sitesinde bulunan içeriklerin telif hakları korkubilimi.com yazarlarına ait olup kaynak göstermeden ve içeriğin bulunduğu www.korkubilimi.com adresine bağlantı verilmeden kopyalanamaz veya bir bölümü kullanılamaz. Kaynak göstermek ve bağlantı vermek koşuluyla içerikler kullanılabilir