Cinler

Cinler, 3 kutsal dinde adı geçen gözle görülmeyen varlıklardır. İnsanlarla birçok benzerliği olan cinlerin gizemli dünyasında, bizim dünyamızda olan bir yaşam, küçük farklılıklar ile devam etmektedir. Cinlerin eskiden yaşamış olan atalarına ise Can adı verilir.

İnsanlardan çok daha önce yaratıldıkları, kutsal kitaplarda yazan bu cinlerin yapılış doğası ateş ile gerçekleşmiştir. Şeytan ise cinlerin en büyüğüdür. İslamiyet inanışında şeytan işlediği günahtan ötürü cehenneme sürülmüştür. Yapısının ise ateş olduğu bildirilmektedir.

Cinlerde insanlar gibi bu dünyada yaşar ve aile ortamı dahil bir yaşamları vardır. Cinler insanlardan farklı olarak kendi grupları içinde yaşarlar. Kabile sistemi ile yaşayan cinler, kimi insanlar tarafından göründüklerine dair olayları anlatmaktadırlar. Kabilelere ayrılan cinlerin ise kabilelerin adları ve görevleri bulunmaktadır. Bu kabileler;

Cin Kabileleri 2
Cin Kabileleri 2

Amir Kabilesi

Amir, insanların yaşadığı ortamlarda, insanlarla birlikte yaşayan cin kabilesidir. Issız doğada bulunmazlar. İnançları olmadığı için genel olarak Müslüman insanlara musallat olurlar.

Ammar Kabilesi

Evlerin içinde yaşayan bu cinler, insanların davranışlarına göre evlerde yaşamaya devam ederler. Bir evde içki içildiği zaman, yemek yenilmeye başlandığı zaman Allah’ın adı zikredilmediği ortamlarda yaşarlar. Kendileri rahatsız edilmedikçe yaşadıkları ev halkını rahatsız etmez bu cin kabilesi.

Betr Kabilesi

Etrafınıza bir bakın. Sevdiklerinize bir bakın. Pamuk gibi dediğiniz insanlar son zamanlarda aşırı derecede asabi, sinirli, mutsuz, kalp kıran birine mi dönüştü? O zaman betr kabilesi cinlerinden musallat olmuş olabilir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar, Şeytanın en çok sevdiği işlerden biridir.

Demon Kabilesi

Asıl olarak günümüzde Şeytan olarak bilinse de bu kabile daha farklı bir işleyişe sahiptir. İkna gücü oldukça yüksek olan bu kabilenin yeteneği ise, kendini gösterdikleri kişiye kendini tanrı olarak kabul ettirebilmesidir. Satanizm gibi inanışlarda gözüken ve ayinlere icap eden varlıklar Demon Kabilesi üyeleridir.

Cin Kabileleri 1
Cin Kabileleri 1

Hanzap Kabilesi

Bir gün yolda yürüdüğünüz zaman ya da yatağınıza girip uyumaya çalışırken kötü durumları düşünüyor, içinize vesvese mi düşüyor? Bu durumlarda Hanzap Kabilesi üyelerinden biri yanınızda olabilir. Bu kabilenin görevi iyilik işlerinde, dini ibadetler esnasında insanın içine vesvese sokarak günaha sokmaya çalışmasıdır.

İfrit Kabilesi

En tehlikeli cin kabilesidir. Filmlerde gördüğümüz kişinin içine cin girmesi olayına neden olan cinler bu kabileye üyedir. Girdikleri beden üzerinden insanlığa karşı savaş açarlar. İstilacı bu cinler, girdikleri beden ile cinsel ilişkiye girip zina çocuk doğmasını sağlarlar. Girdiği vücudu çürüyünceye kadar harap etmeye çalışırlar.

Cin Kabileleri
Cin Kabileleri

Marid Kabilesi

Cinlerin arasında bulunan onca kabileye liderlik yapan soylu bir kabiledir. Ayin ve ritüel ile yapılan çağrılsalar dahi bulunan ortama teşrif etmezler. Görüştükleri insanlar, ilmi konuda çok üst düzey olan kişilerdir. Şeytana ve Allah’a inanmayan bu cinler ateist bir inanışa sahiptir. Şeytanlar cennetten kovulunca bu kabilede kovulur. Bu nedenle insana düşmanlık besler. Çağrılmaya çalışıldığı zaman büyük ihtimalle kişinin ölümü olarak sonuçlanır.

Bunun gibi bir kaç daha kabile bulunmaktadır. Bu kabileler daha küçük kötülüklere vesvese olurlar. Bu bahsedilen kabilelerin varlıkları ve musallat olmaları kişide oldukça önemli kötülüklere yol açar. İnancınıza göre bu varlıklar ile mücadele etmenin yolunu öğrenmek, huzurunuz ve rahatınız için yararlı olacaktır.