Sion tarikatının 1099 yılında Kudüs fethedildikten sonra Fransız Kralı Godefroi de Broullion tarafından kurulduğu iddia edilir. İddiaya göre Kral İsa zamanından çok gizli bir sırra sahipti ve öldükten sonra sırrı kaybolacak endişesiyle gizli Sion Kardeşliği Tarikatı’nı kurdu. Sır; Süleyman Mabedinin bulunduğu yerin üzerine dikilmiş Herod tapınağının yıkıntılarının altına gömülü gizli belgelerle ilgiliydi.

Sion tarikatına göre Hristiyanların evlenmediğine inandıkları Hz. İsa aslında evliydi. Karısı ise Magdalalı Meryem’di. Hz. İsa çarmıha gerildiği sırada Meryem, hamileydi. Hz. İsa’nın soyunu korumak için Arimatea’lı Yusuf yardımıyla Fransa’ya gitti ve kızını burada dünyaya getirdi. Sion tarikatı ise işte bu sırrı korumak amacıyla kuruldu.

İddialara göre Hz. İsa’nın nesli bazı soyadlarıyla hala hayatta.

Leonardo da Vinci, Victor Hugo, İsaac Newton, Robert Boyle, Dante, Boticelli, Gothe gibi isimlerde bu tarikatın içindeydi. Ve her biri eserlerine Hz. İsa ile ilgili şifreler koymuşlardı.

Örgüt ismini Kudüs’teki Sion Dağı’ndan alır. Ayrıca Fransa Annemasse’da da aynı isimli bir tepe bulunur.

Tarikat belgelerine göre Tapınak Şovalyeleri tarikata askeri yönde hizmet ediyordu. Özellikle de mabedin altında gizli belgeleri aramak hususunda. 1188’de gerçekleşen, Normandiya’daki Gisors’da yaşanan ve karaağacın kesilmesi olarak bilinen olay çıkana kadar Tapınakçılar ve Sion tarikatı birlikte çalışmıştır. Sion tarikatı ve Tapınakçıların ayrılışından sonra Tapınakçılar 1307 yılında yılında dağıtılmış, Sion tarikatı bu noktada yer altına inmiştir.

Karaağaç olayı nedir

1188 yılında 2. Henry ile 2. Philippe arasında bir görüşme yapıldı. Bu görüşme 3. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesiyle ilgiliydi. Ancak anlaşmaya varamadıkları için sefer başlayamadı.

İki kral, güneşli ve sıcak bir yaz gününde Normandiya’nın iç bölgesinde, Gisors kalesinin yakınlarındaki Champ Sacré (Kutsal Tarla) olarak anılan yerde, İngiltere ile Fransa’nın o tarihteki sınırında buluşmak üzere sözleştiler. Nitekim daha önceki görüşmelerinin çoğu da orada yapılmıştı.

Tarlaların ortasında, güneş altında buluşmaya elverişli bir tek gölgelik alan vardı. Belki yüzlerce yıldan beri orada yaşamakta olan görkemli bir karaağaç…

Henry, buluşma yerine biraz erken geldi ve ağacın altına kurulup bir güzel yerleşti. Fransa kralı geldiğinde, gölgeliğin kapılmış olduğunu gördü. Kampını güneş altında kurmak, sonra da görüşmek için İngiltere kralının yanına gitmek zorunda kaldı.

Philippe, daha asıl görüşmelere geçmeden önce, bu durumun haksızlık olduğunu belirtip, gölgeliği paylaşmayı önerdi

Henry buraya önce kendisinin gelmiş olduğunu söyleyip öneriyi kabul etmedi.

Philippe bu ağacın aslında Fransa tarafında olduğunu, eğer paylaşmaya razı olmazsa bir daha geldiğinde onu burada bulamayacağını söyledi.

Böylece, görüşme çıkmaza giriverdi.

Her iki kral da görüşme yapılamayacağını anlayınca dönüş için toparlanmaya girişti.

Ancak 2. Henry’nin kulağını bükenler oldu. Onlar buradan ayrılıp gittikten sonra Fransa kralı ağaca zarar verebilirdi. Bu nedenle ağacın gövdesini demir levhalarla kapladılar.

Derken, sıcaktan bunalmış bir halde olan Fransızlar ile gölgede oturan İngilizler arasında bir dalaşma çıktı. Askerler birbirine girdi.

İngilizlerin sayısı Fransızlardan pek azdı. Dövüşürlerse yenilirlerdi. Kaçmayı yeğlediler. Yakındaki Gisors Kalesi’ne sığındılar.

Fransızlar ise hınçlarını ağaçtan almaya kalkıştı.

Önce plakaları sökmeyi denediler. Fakat İngilizler bunları oraya her nasıl çakmışsa, çıkaramıyorlardı. Baltalarıyla ağacın gövdesinin içine doğru âdeta bir oyuk kazmaya başladılar.

Oyuk genişledikçe plakalar sökülebilir oldu. Fransızlar çılgına dönmüş gibiydi. Bir plaka büktükleri yeri de oyuyor, ağacın gövdesini paramparça ediyorlardı.

Sonunda gövdesindeki ağır yaraya dayanamayan yaşlı ağaç çatırdamaya başladı. Bir de dallarına halat bağlanıp bir o yana bir bu yana doğru sarsılarak çekilince, büyük bir gümbürtü kopararak yıkıldı.

Yani Tapınakçılar ve Sion Tarikatı arasındaki karaağacın kesilmesi sembolik bir anlatımdır.

Sion Tarikatı Büyük Üstadları

Sion tarikatının büyük üstatları genelde “gemici” yada “kılavuz” olarak bilinirlerdi. Sion tarikatının ilk resmi kılavuzu Gisors’da karaağacının kesilmesi olayında da bulunan 1188’den 1220 yılına kadar II. Jean adıyla bu görevi yürüten Jean de Gisors’du. Dossiers Secrets’ye göre tarikatın yöneticileri;

Jean de Gisors                              1188-1220

Marie de St. Clair                          1220-1266

Guillaume de Gisors                      1266-1307

Edouard de Bar                             1336-1351

Jeanne de Bar                               1336- 1351

Jean de St. Clair                            1351-1366

Blanche d’Evreux                           1366-1398

Nicolas Flamel                               1398-1418

Rene d’anjou                                 1418-1480

Iolande de Bar                               1480-1483

Sandro Filipeli                                1483-1510

Leonardo da Vinci                           1510-1519

Connetable de Bourbon                   1519-1527

Ferdinand de Gonzague                   1527-1575

Louis de Nevers                              1575-1595

Robert Fludd                                   1595-1637

Valentin Andrea                              1637-1654

Robert Boyle                                  1654-1691

Isaac Newton                                 1691-1727

Charles Radclyffe                            1727-1746

Charles de Lorraine                         1746-1780

Maximilian de Lorraine                     1780-1801

Charles Nodier                                1801-1844

Victor Hugo                                    1844-1885

Claude Debussy                              1885-1918

Jean Cocteau                                  1918-1963

Jean Cocteau’dan sonra Sion tarikatının kılavuzunun kim olduğu kesin değildir fakat unvan bir zaman sonra Pierre Plantard’a geçmiştir. O da 1984’te istifa etmiştir.

Plantard kılavuz olduğu dönemlerde holy blood holy grail kitabı için ana kaynak olmuştur. Kitabın yazılması esnasında yazarlarla doğrudan irtibat halinde bulunmuştur.

Plantard tarikatının amacının Hz. İsa’nın soyunu korumak olduğu iddiasını ne yalanlamış ne de doğrulamıştır.

İznik Konsülü ve İmparator Konstantinus

 

İmparator 325 yılında kilisenin ilk konsülünün toplanmasını istemişti. Amaç kilise içindeki fikir ayrılıklarını sona erdirmekti.

Konsey 19 Haziran 325’te toplanmış ve 2 ay sürmüştü. Konseyde 250 ila 320 psikopos bulunmaktaydı.

 

Sonucunda İznik İman Bildirisi yayınlandı.

Her şeye gücü yeten

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyi yaratan tek bir Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Tanrı’nın tek Oğlu, sonsuzlukta Baba’dan doğan,

Tanrı’dan Tanrı, Işık’tan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

Yaratılmış değil, doğrulmuş,

Baba’yla aynı öze sahip olan Tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz;

Her şey O’nun aracılığıyla yaratılmıştır.

O bizler ve bizim kurtuluşumuz için göklerden indi,

Kutsal Ruh ve bakire Meryem aracılığıyla beden aldı

ve insan oldu.

Pontiyus Pilatus’un emriyle bizim için çarmıha gerildi,

öldü ve gömüldü.

Kutsal Yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi,

Göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Yaşayanları ve ölüleri yargılamak için

Yücelik içinde tekrar gelecektir

ve O’nun egemenliği hiç son bulmaz.

Rab olan, yaşam veren,

Baba’dan ve Oğul’dan çıkıp gelen Kutsal Ruh’a inanıyoruz;

Baba ve Oğul ile birlikte tapınılıp yüceltilen,

Peygamberlerin ağzından konuşan O’dur.

Elçiler tarafından kurulan tek kutsal evrensel Kilise’ye inanıyoruz.

Günahların bağışlanması için tek bir vaftizi kabul ediyoruz.

Ölülerin dirilişini ve gelecek çağın yaşamını bekliyoruz.

Dossiers Secrets

Genellikle Sion tarikatının gizli arşivi olarak kabul edilir. 1967 yılında yazıldığı söylenir. Henri Lobineau tarafından yazılmış, Phlippe Toscan du Plantier tarafından derlenmiştir.

Dosyalar gazete küpürlerinden, çeşitli mektuplardan, soy ağaçlarından, Sion tarikatının tarihi ve Büyük Üstadların listesinden oluşur.

Dossiers Secrets’ye göre Sion tarikatı 1093 üyeden, 7 kademeden oluşur:

1.Preux (729 üye)

2.Ecuyers (243 üye)

3.Chevaliers (81 üye)

4.Commandeurs (27 üye)

5.Croises de St. John (9 üye)

6.Princes Noachites de Notre-Dame (3 üye)

7.Nautonnier (1 Büyük Üstad – 1 Üstad-Azam)