Ordo Templi Orientis

Orta çağ devri döneminin ortalarından Rönesans dönemine kadar Avrupa’da birçok gizli tarikat kurulmuştur. Bu tarikatların kimileri tamamen ortadan kaybolurken, kimi tarikatlar halen dünyayı yöneten güç konumundadırlar. İlluminati ve Scientology tarikatlarının isimleri sıkça duyulurken, halen çok etkin olan ve kara büyü ile sık sık uğraşmış bir tarikat olan Ordo Templi Orientis ise halen gizemini korumaktadır.

Ordo Templi Orientis Tarikatı

1904 yılında kurulan bu tarikatın kurucuları, Carl Kellner ve Theodor Reuss adlı iki avusturyalı masondur. Doğu Tapınakçıları anlamına gelen tarikat kendi internet sitesinde, ” bireyin özgürlüğü, ışık, bilgelik, anlayış, bilgi ve güç ile birleşen evrensel kardeşlik vakfı ” olarak nitelendirse dahi, tarikatın yaptığı ayinler, uğraştığı konular ve tarikatın bilinen üyeleri daha derin bir tarikat olduğunu gösterir niteliktedir. Kökenliği masonluğa dayanan bu tarikat aslında daha farklı bir amaca hizmet ettiği söylenenler arasındadır. Şöyle ki, yine tarikatın internet sitesine girildiği zaman logo üzerinde bir piramit ve ortasında izleyen tek bir göz olduğu görülmektedir. Bu da illuminati ile bağlantılarını ortaya sermektedir.

Tarikatın en ünlü ismi, George Bush’un dedesi olan Aliester Crowley olsa da, tarikatın ilk etapta ideolojisini oluşturan kişi, kurucu Carl Kellner idi. Hermetizm ve Gizemcilik merakı had safhada olan bu kimyager, tarikatın ideolojisini oluştursa da kötü şöhretli Aliester Crowley tarikata üye olunca işin seyri değişmeye başlamıştır. Aliester Crowley’in katılımından sonra tarikat daha sapkın, marjinal ve kara büyülerle uğraşan bir tarikat halini almıştır. Crowley, kendisine dünya dışı bir yaşam formu tarafından müjdelendiğini söylediği thelema dini etrafında tarikatı şekillendirmeye başlamıştır. Thelema ilkeleri ile yapısını değiştiren tarikat kara büyüler ile sık sık ilgilenmiş, engizisyon mahkemelerinden kurtulan kaynakları toplamaya çalışmıştır. Tarikatın en ünlü ismi olan Crowley’in ulaşmış olduğu İnsanlık Tarihinin En Tehlikeli Kitabı : Necronomicon adlı yazımızda da görebileceğiniz gibi mistisizm ile oldukça sık ilgilenmişlerdir.

Tarikatın ritüelleri arasında oldukça ilginç ayinler bulunmaktadır. Kadınların da üye olabildiği tarikat içerisinde cinsel içerikli ayinler, gizemli kitaplarla yapılan kara büyü ayinleri, çeşitli kurban ayinleri ile ezoterik öğretiler üzerine de yoğunlaşmış bir tarikattır.

Tarikatın en zor dönemleri ikinci dünya savaşı döneminde gerçekleşmiştir. Sadece Kaliforniya locası açık kalır. O dönem Crowley, bir Alman tarikat üyesine tarikatın liderliği teslim eder. Bu zor dönemde tarikatı ayakta tutmayı başaran Karl Germer o gün verdiği emekle tarikatın günümüze kadar gelmesini sağladı. Tarikatın günümüzde 3000 civarı üyesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca 60 civarı ülkede halen aktif bir şekilde varlığını sürdürmektedir.