TerraCota Ordusu

Terracotta Ordusu Nedir?

1920 yıllarının ortasında Çin’de bir köylü tarım yapabilmek için toprağını kazmaya başlar. Kazı yaparken oldukça heybetli topraktan yapılmış heykel kadar sert bir asker yapısı bulur. Bu durumdan korkan köylü, toprağa tekrar gömer ve aradan 50 sene geçer. Aynı bölgede kuyu açmak için kazı yapan başka kişiler bu toprak askerlerden bazılarına denk gelir ve gerekli kurumlara bilgilendirme yapar. Bu bilgilendirme üzerine yapılan kazılar sonucunda 15 km genişliğinde bir alan içerisinde binlerce asker, at, at arabası bulunan binlerce heykel bulurlar.

Terracotta ordusu zamanında hüküm süren hükümdar, öldüğü zaman yanında bulunan eşi veya eşleri, hizmetkarları, askerleri, savaş malzemelerine kadar herkes gömülürmüş. Bu durumu mantıklı bulmayan ve yanındakilerin ölmesini istemeyen hükümdar herkesin heykelinin yapılmasını istemiştir. Bu şekilde ortaya çıkan toprak askerler günümüzde halen araştırmaları devam eden ve bir çok ilginç gerçeği içinde barındıran koca bir cansız ordu!

Terracotta Ordusu Sayısal Bilgiler

Ordu keşfedildiği günden beri devam eden kazılar sonucunda 8000+ asker, 130+ savaş arabası ve 670 adet at heykeli bulunmuştur. Kazılar halen devam etmektedir. Tahmini bitiş süresi 2020 yılı gösterilmektedir.

Dev Bir Mabet!

Asker heykellerin bulunduğu bölge aynı zamanda hükümdarın defin edildiği bölge anlamına geliyor. Her askerin bir heykeli yapıldığı için, her heykelin bir geçmişi olduğu anlamına da geliyor.

2200 Yıllık Tarih!

Terracotta ordusu, hükümdar Qin Shi Huang tarafından yaptırılmıştır. 13 yaşında tahta çıkan hükümdar, bu ordunun yapına oldukça önem vermiş.

Ordu Figürleri
Ordu Figürleri

700.000 Kişilik Sanat Eseri!

Bu büyük mabedin oluşturulması için çalışmalar 40 yıl sürdü. Milattan Önce 246 yılında başlayan mezar yapım çalışması, Milattan Önce 206 yılında tamamlandı. Toplamda 700 kişi vardiyalı olacak şekilde 24 saat boyunca çalıştılar.

Benzersiz Heykeller

8000 kişiden fazla olan bu ordunun en şaşırtıcı yanı ise hiçbir heykelin başka bir heykele benzememesidir. Her heykelin kendine göre yüz şekilleri, ifadeleri ve mimikleri bulunmaktadır. Ayrıca her asker rütbesine göre ince bir işçilikle forması giydirilmiş şekilde duruyorlar.