incilde geçen canavarlar

Kutsal metinlerde birçok canavar ve insan dışı varlık tasvir edilmiştir. Bu canavarlar gerçek midir yoksa her biri bir ideoloji ya da bir olayı mı simgelemektedir? Bazı kesimler kutsal metinlerde yer alan canavarların geçmişte yaşamış ya da henüz dünyamıza teşrif etmemiş gerçek canavarlar olduğunu benimserken bazı insanlar ise bunların belirli dünyevi olayları simgeleyen imgeler olduğuna inanmaktadır.

Bu dünyada gördüğümüz hiçbir şey göründüğü gibi değildir aslında, her şey bir yanılsamadan ibarettir. Bu dünyanın gerçekliğinin bir yanılsama olduğu tüm kutsal kitaplarda ortak olarak aktarılan bir husustur. Ayrıca felsefede de Platon gibi düşünürler dünyamızın tamamen bir halüsinasyondan ibaret olduğundan bahsetmişlerdir.

Bugüne kadar hakkında çok şey bildiğimizi sandığımız fakat bilmediklerimiz yanında bildiklerimizin azınlıkta olduğu dünyamızda, bugün kutsal metinlerde yer alan canavarlardan bahsedeceğiz.

Kim bilir belki de tüm canavarlar bizim kafamızın içinde yer almaktadır tıpkı tüm kötülükler gibi…

 

İncil’de Yer Alan 10 Korkunç Canavar:

1.Leviathanleviathan nedir

Su altında yaşayan, dev bir yılana benzeyen canavardır. Su altı cehenneminin bekçisidir. Leviathan adını, şeytanın isimlerinden biri olarak kullananlarda olmuştur. Pek çok hikayeye, sinema filmi ve televizyon dizilerine konu olan Leviathan aynı zamanda Yahudi kültüründe de geçmektedir.

 

2.Behemoth: 

behemoth nedir

Behemoth, sadece Tanrı tarafından terbiye edilebilir. Dinazorla timsah karşımı yırtıcı özelliklere sahip olan Behemoth tasvirlere göre en çok su aygırına benzemektedir. Kemikleri demir gibi sert olan yaratığın bacakları da baca gibi kalındır. Behemoth, günümüz batı kültüründe, şişman ya da çok iri insanlar için benzetme amacıyla kullanılan bir sözcüktür.

Behemoth, aynı zamanda “Tevrat”ta da geçmektedir.

 

3.Tekboynuzlu (Unicorn) 

unicorn nedir

Mitolojide, kafasının ortasından yuvarlak bir boynuzun çıkmış olduğu bir at olarak tasvir edilmektedir. Kanı içildiğinde insanı ölümsüz kıldığına inanılan tek boynuzlu atın kutsal olduğuna inanılır ve onu öldürün kişinin ise büyük bir lanete sahip olacağı söylenir.

Kültürden kültüre özellikleri farklılık göstermektedir. Bazı kaynaklarda korkunç bir yaratık olarak tasvir edilirken Çin ve Ortaçağ Avrupası kaynaklarında iyilik ve saflığın sembolü olarak kullanılmaktadır.

İncil’de de bahsi geçen Unicorn, Türk Mitolojisinde de yer almaktadır.

 

4. Abaddon’un Çekirgesi

abaddon kimdir

Çekirge görünümündeki bu yaratık kutsal metinlerde Abaddon adıyla geçen bir tür şeytani varlık tarafından kontrol edilmektedir. Abaddon tarafından  taç giydirilen  ve altın zırh giyen Locust(Çekirge) bir akrebin zehrine sahiptir. Düşmanlarına zehrini akıtır ve bu zehre maruz kalanlar feci şekilde acı çekerler fakat ölemezler, ölmek için Tanrı’ya dua ederler.

 

5. 200 Milyon Atlı

200 milyon atlı, İncil’in vahiy bölümünde bulunmaktadır. Mahşerin Dört Atlısıyla karıştırılmamalıdır. (Mahşerin Dört Atılısı: “ölüm, kıtlık, hastalık ve savaş”ı simgeler.)

Kutsal metinlerde geçenlere göre, 4 melekle beraber Fırat Nehri kıyısına salınacak olan 200 milyon atlı melek, dünya nüfusunun üçte birini katledecektir. Birçok din bilimcisinin ortak görüşü de kıyamete yakın çok büyük bir savaş olacağı ve bu savaşın “Mezopotamya” olarak adlandırılan Fırat ve Dicle Nehri arasında yoğunlaşacağı yönündedir.

 

6.Daniel’in Dört Canavarı

Vahiy kitabına benzer şekilde, Daniel’in kitabında da canavarlardan bahsedililir. Burada dört canavar vardır ve her biri bir medeniyeti simgeler. Bunlar sırasıyla;

  • Kartal Kanatlı Aslan:  Babil’i simgeler
  • Devasa Ayı: Pers İmparatorluğu’nu simgeler
  • Dört Kanatlı Pars: Eski Yunan’ı temsil eder.
  • Demirden büyük dişleriyle ve 10 adet boynuzuyla fazlasıyla güçlü bir canavar: Roma İmparatorluğu’nu simgeler.

7-İlk Canavar:

incil ilk canavar

İlk bahsedilen canavardır. Yedi başlıdır ve 10 boynuzu vardır. Okyanus üzerinde yükselir. Bir ayağında ayı pençeleri vardır, kafalarından biri leopar görünümlüdür ve aslan kadar güçlü çenesi vardır. Bu imgelemin yüzyılın Roma İmparatoru Neo’yu tasvir ettiği söylenir.

 

8. İkinci Canavar

ikinci canavar incil

İsminden de anlaşılacağı üzere ilk canavarın misyonunu takip etmektedir. İki boynuzu vardır ve tıpkı bir ejderha gibi ses çıkarır. Bu canavarın görevi ilk canavara biat etmeyenleri cezalandırma ve ilk canavarın görevini tamamlamaktır. İlk canavarın tüm yetkilerini onun adına kullanmıştır. İkinci canavarın Amerika Birleşik Devletleri’ni simgelediği konusundaki görüşler ağır basmaktadır.

 

9.Ejderha

Vahiy bölümünde bahsedilen canavarlardan biridir. Ejderhanın 7 başı ve 10 boynuzu vardır (7 baş ve 10 boynuz tasvirinin sıkça kullanıldığını görüyoruz.) Kitapta, kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini toplayıp Dünya’ya fırlattığı söylenir. Din bilimciler tarafından ejderha ile tasvir edilen bu canavarın, Tanrıya karşı gelen iblisin kendisi olduğu da söylenir.

 

10.Nefilimler (Nephilims)

nefilimler nedir

İsimlerinden ilk olarak Sümerliler zamanında bahsedilmiştir. Antik Mısır’da “Neter”, Sümer Mitolojisinde “Anunnaki” diye geçer. İbranice de ve Tevrat’ta ise “Nefilim” denilmiştir. Hemen hemen bütün kadim uygarlıklarda (İsa’dan 3000 yıl önce) Nefilimlerden “gözcüler” olarak bahsedilmiştir. Dev insanlar şeklinde tasvir edilmişlerdir.

Hakkında ayrı bir konu açılacak kadar fazla şey bulunan Nefilimlerden kısaca bahsetmek gerekirse;

Bazı kesimlere göre Nefilimler, Marduk Gezegeni’inden gelen gözcülerdir. Cennetteki savaşta Tanrı’ya karşı gelen Şeytanın yanında yer alarak savaşı kaybetmiş ve huzurdan kovulmuş düşmüş meleklerdir.

 

korkubilimi.com
Korkubilimi.com sitesinde bulunan içeriklerin telif hakları korkubilimi.com yazarlarına ait olup kaynak göstermeden ve içeriğin bulunduğu www.korkubilimi.com adresine bağlantı verilmeden kopyalanamaz veya bir bölümü kullanılamaz. Kaynak göstermek ve bağlantı vermek koşuluyla içerikler kullanılabilir.

1 YORUM

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.